بررسی پارت نامبرگوشی های آیفون

پارت نامبر آیفون چيست؟  پارت نامبر شناسه اى است پشت جعبه آیفون که مشخص كننده کشور عرضه کننده دستگاه است.     برای مثال پارت نامبر LLA مشخص کننده این است که آیفون مورد نظر شما در کشور آمریکا عرضه شده است یا پارت نامبر AE نيز مربوط به کشور امارات متحده عربی می باشد. […]

بستن
مقایسه